Sách Thánh của Kỳ Na giáo là gì?

Sách Thánh của Kỳ Na giáo là gì?

Sách thánh của Kỳ Na giáo là một tập hợp các văn bản được gọi là Văn học Agam hoặc Kinh điển Agam. Jains xem những văn bản này, là bản chép lại các bài giảng của Chúa Mahavir, là tài liệu thiêng liêng.

Kỳ Na giáo là một tôn giáo phương Đông có nguồn gốc từ thung lũng sông Indus có từ năm 3000 trước Công nguyên. Văn bản thánh của tôn giáo này được gọi là Văn học Agam hoặc Kinh điển và là một bộ sưu tập của nhiều tác phẩm viết khác nhau. Những tác phẩm bằng văn bản này là sự sao chép của những gì đã có trong nhiều năm là một truyền thống tôn giáo hoàn toàn bằng miệng; cuối cùng, nó trở nên cần thiết để bảo tồn các giáo lý của Jain dưới dạng văn bản do một thời gian dài gian khổ gần như xóa sổ tất cả những người theo học của tôn giáo. Agam Sutras dựa trên lời giảng của Chúa Mahavir, một Tirthankara, hoặc một người uyên bác sâu sắc, mặc dù không phải tất cả các bài học trong tài liệu đều trực tiếp từ chính Mahavir.