Có bao nhiêu đàn ông trên thế giới?

Dân số nam và nữ trên thế giới gần bằng nhau, nam nhiều hơn nữ một chút. Hiện cứ 100 phụ nữ trên thế giới có 102 đàn ông, với tổng số khoảng 3.487.869.561 đàn ông còn sống trên thế giới hiện nay.

Có nhiều nam giới được sinh ra mỗi năm và dân số nam trưởng thành trên toàn cầu cao hơn dân số nữ trưởng thành. Tuy nhiên, tuổi thọ của nam thấp hơn, có nghĩa là ở nhóm tuổi từ 55 trở lên, dân số nữ cao hơn nam giới trưởng thành