Thập tự giá của Chúa Giê-su được làm bằng loại cây nào?

Mặc dù có truyền thuyết về loại gỗ mà Chúa Giê-su bị đóng đinh được làm từ loại gỗ nào, nhưng người ta vẫn chưa biết loại gỗ nào đã được sử dụng để làm thập tự giá của Chúa Giê-su. Một truyền thuyết phổ biến khẳng định cây gỗ đó đã được sử dụng, nhưng điều này chưa được chứng minh.

Kinh thánh ghi lại việc Chúa Giê-su bị đóng đinh nhưng không cho biết về loại gỗ mà cây thánh giá được làm từ đó. Ngoài ra, không có tài liệu lịch sử nào nói về loại gỗ mà cây thánh giá của Chúa Giê-su sẽ được làm từ đó. Các loại gỗ phổ biến nhất mà các truyền thuyết sử dụng về thập tự giá của Chúa Giê-su là gỗ chó, tuyết tùng, cây bách, cọ và gỗ ô liu.