Nên đối mặt với Phật theo cách nào?

Tượng Phật phải luôn quay mặt về hướng Đông. Tượng cũng không bao giờ được đặt trong phòng tắm hoặc quay mặt về hướng Đông. Tượng không được để trên mặt đất hoặc sàn trần; nó phải ngồi trên giá đỡ hoặc bệ.

Phật giáo là một tôn giáo lớn được thực hành trên toàn thế giới và được thành lập bởi Siddharrtha Gautama. Anh trở thành một nhà sư, hy vọng có thể hiểu được thế giới xung quanh mình. Guatama được gọi là Đức Phật, và ông đã dành phần đời còn lại của mình để đi khắp Ấn Độ và giảng dạy cho những người khác. Những lời dạy của Đức Phật được tạo thành từ Tứ Diệu Đế. Họ nói rằng đau khổ tồn tại, nó có một nguyên nhân, nó có một kết thúc, và có một nguyên nhân để làm cho đau khổ kết thúc. Đạo Phật cũng xoay quanh chu kỳ tái sinh. Một người có thể được sinh ra trong sáu cõi, và nghiệp quyết định cái nào.