Chim bồ câu tượng trưng cho điều gì?

Chim bồ câu tượng trưng cho điều gì?

Chim bồ câu thường được coi là biểu tượng của hòa bình, tình yêu và hy vọng. Một số nền văn hóa cổ đại coi chim bồ câu là hình mẫu tượng trưng cho bản chất và sự thoải mái của người mẹ.

Chim bồ câu được liên kết chặt chẽ với Do Thái giáo và Cơ đốc giáo. Trong cả Cựu ước và Tân ước, chim bồ câu được miêu tả như một sứ giả của Đức Chúa Trời hoặc là người quen thuộc của Ngài. Chim bồ câu được coi là tinh khiết do vai trò điển hình của chúng như một sứ giả hoặc một biểu tượng của Chúa Thánh Thần; họ thường xuất hiện bên cạnh Đức mẹ đồng trinh. Chim bồ câu cũng rất phổ biến trong thần thoại Hồi giáo. Mối quan hệ chung giữa ba tôn giáo Áp-ra-ham là hình ảnh con chim bồ câu mang cành ô liu, tượng trưng cho hòa bình.