Sao Hải lý đại diện cho điều gì?

Sao Hải lý đại diện cho điều gì?

Hình xăm ngôi sao hàng hải thường biểu thị tư cách thành viên của Hải quân hoặc Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, mặc dù nó cũng thường được đeo bởi các thủy thủ của các quốc gia khác. Sự phổ biến và đơn giản của nó đã khiến nhiều người coi nó như một hình xăm ngay cả khi họ không liên quan đến biển cả.

Ngôi sao hải lý năm cánh có sọc hai màu liên quan đến hoa hồng la bàn được tìm thấy trên bản đồ, hải đồ và la bàn. Các ngôi sao la bàn thường có bốn hoặc tám điểm (đối với bốn hướng chính cũng như các hướng "trung gian", chẳng hạn như bắc-tây bắc), nhưng ngôi sao hải lý có năm điểm để khớp với các ngôi sao trên lá cờ Hoa Kỳ.