Định mức phát triển là gì?

Định mức phát triển là gì?

Chuẩn mực phát triển đề cập đến các mốc và giai đoạn phát triển thể chất, nhận thức hoặc cảm xúc được mong đợi ở mọi lứa tuổi nhất định. Sự phát triển về thể chất đề cập đến những thay đổi trong cơ thể và khả năng kiểm soát nó. Phát triển nhận thức đề cập đến những thay đổi trong tâm trí và tâm lý và sự tăng trưởng kiến ​​thức. Diễn biến cảm xúc là những thay đổi về khả năng xử lý cảm xúc.

Mặc dù tất cả con người đều khác nhau và lớn lên, thay đổi và trưởng thành theo những cách khác nhau, nhưng dự kiến ​​sẽ có những phát triển nhất định ở những độ tuổi cụ thể. Các mô hình phát triển và học tập là tương tự nhau ở tất cả các quần thể đa dạng trên thế giới, cho thấy sự tin cậy đối với lý thuyết rằng sự phát triển của con người là tiêu chuẩn giữa các loài. Các nhà tâm lý học và bác sĩ nghiên cứu sự phát triển để hiểu những cách khác nhau giúp con người phát triển hết khả năng của mình. Nhiều bậc cha mẹ quan tâm tích cực đến sự phát triển của con mình và liệu chúng có đang thể hiện những hành vi bình thường vào những thời điểm nhất định hay không. Ví dụ, một tiêu chuẩn phát triển thể chất mà cha mẹ có thể quan tâm là độ tuổi mà trẻ bắt đầu biết đi. Mặc dù trẻ bắt đầu biết đi bất cứ lúc nào trong hai năm đầu tiên là điều bình thường, nhưng đây là một cột mốc quan trọng cần theo dõi để đảm bảo trẻ không bị rối loạn phát triển.