Một số thuận lợi và khó khăn khi sống trong một thành phố lớn là gì?

Có nhiều lợi thế khi sống trong một thành phố, chẳng hạn như nhiều sự kiện văn hóa hơn, nhiều người đa dạng hơn, cơ sở y tế tốt hơn, nhiều việc làm hơn, nhiều nhà hàng và khu mua sắm hơn; tuy nhiên, có nhiều bất lợi khi sống trong thành phố, chẳng hạn như quá đông đúc, mức độ tiếng ồn cao hơn, chi phí sinh hoạt cao hơn, tỷ lệ tội phạm cao hơn, thuế cao hơn, ô nhiễm không khí nhiều hơn và thiếu cộng đồng có thể tìm thấy ở các thị trấn nhỏ hơn. Thành phố có phù hợp với một cá nhân hay không sẽ phụ thuộc vào lợi ích của họ.

Một trong những lợi thế nổi tiếng nhất khi sống trong thành phố là khả năng được chấp nhận. Các thành phố có xu hướng chấp nhận những cá nhân cực đoan hoặc lập dị hơn vì theo truyền thống, họ có lượng người đa dạng hơn, dẫn đến mức độ khoan dung cao hơn đối với những người khác.

Có lẽ bất lợi nổi tiếng nhất khi sống ở thành phố là thiếu đất. Những người sống ở các thành phố có nhà nhỏ hơn và trả nhiều tiền hơn cho chúng so với những người sống ở các thị trấn nhỏ hơn.

Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng việc sống trong một thành phố cũng thay đổi nội tâm con người. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người làm việc ở thành phố có năng suất cao hơn những người sống ở nông thôn.

Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các thành phố tạo ra sự thờ ơ ở người dân. Một thí nghiệm nổi tiếng năm 1977 cho thấy chỉ có 46 phần trăm cư dân thành phố sẵn sàng giúp một đứa trẻ nhỏ tìm đường về nhà trong khi 72 phần trăm cộng đồng của một thị trấn nhỏ sẵn sàng giúp đỡ.