Cuốn sách Ngắn nhất trong Kinh thánh là gì?

Cuốn sách Ngắn nhất trong Kinh thánh là gì?

Cuốn sách ngắn nhất trong Kinh thánh tính theo số từ là 3 John, chỉ có 219 từ trong nguyên ngữ của Kinh thánh. Cuốn sách ngắn thứ hai tính theo số từ, 2 John, có 245 từ, nhưng nó có ít câu hơn 3 John. 3 John có 15 câu, trong khi 2 John có 13.

2 Giăng và 3 Giăng là sách duy nhất trong Kinh Thánh có ít hơn 20 câu. Hai cuốn sách ngắn nhất tiếp theo, Philemon và Obadiah, lần lượt có 25 và 21 câu. Để so sánh, cuốn sách dài nhất trong Kinh thánh, Luke, có gần 20.000 từ được chia thành 24 chương và hơn 1.000 câu.