Bộ nhớ Flashbulb là gì?

Bộ nhớ Flashbulb là gì?

Bộ nhớ flashbulb là một ký ức sống động và cụ thể được tạo ra trong não khi một người trải qua hoặc biết được các sự kiện gây sốc, xúc động. Mọi người có xu hướng nhớ các chi tiết rất cụ thể của ký ức flashbulb.

Ký ức bóng đèn flash là kết quả của việc phát hiện ra một sự kiện gây sốc. Mọi người nhớ chi tiết rất rõ ràng về tình hình xung quanh sự kiện, chẳng hạn như họ đang ở đâu vào thời điểm đó và họ đang làm gì khi sự kiện xảy ra. Sự kích thích cảm xúc gắn liền với sự kiện làm tăng khả năng nhớ lại các chi tiết của một người. Các chi tiết về ký ức flashbulb ít có khả năng bị lãng quên theo thời gian hơn so với những ký ức thông thường. Những ký ức thông thường đối với nhiều người Mỹ bao gồm hồi ức của họ về vụ ám sát John F. Kennedy và vụ tấn công 11/9.