Thời tiết như thế nào trên sao Thiên Vương?

Thời tiết như thế nào trên sao Thiên Vương?

Với nhiệt độ khí quyển -224 độ C và nhiệt độ bề mặt -197 độ C, Sao Thiên Vương là hành tinh rất lạnh với gió mạnh. Nó là hành tinh lạnh nhất trong hệ Mặt Trời. < /p>

Sao Thiên Vương được phát hiện vào năm 1871 bởi Sir William Herschel, và nó còn được gọi là sao khí khổng lồ. Bầu khí quyển của sao Thiên Vương bao gồm hydro và heli, và trung tâm của nó chứa khí metan và amoniac đóng băng. Những chất này gây ra màu xanh lam của sao Thiên Vương.

Sao Thiên Vương bị nghiêng về phía của nó và hành tinh này mất 84 năm Trái đất để thực hiện một quỹ đạo hoàn chỉnh quanh mặt trời. Nó cũng có các vòng và 27 mặt trăng. Tên của một số mặt trăng của Sao Thiên Vương là Miranda, Oberon và Titania.