Bầu khí quyển của Sao Thiên Vương được làm bằng gì?

Bầu khí quyển của Sao Thiên Vương được làm bằng gì?

Bầu khí quyển của hành tinh Sao Thiên Vương được tạo thành từ khí mê-tan, heli và hydro. Sao Thiên Vương được coi là duy nhất vì nó nghiêng một góc 98 độ và khi hành tinh này được nhìn từ Trái đất, nó sẽ giống như nó xoay nghiêng.

Nhiệt độ khí quyển phía trên cực kỳ lạnh và khí mêtan ngưng tụ tạo thành một lớp mây, khiến Sao Thiên Vương có màu xanh lục nhạt. Các luồng gió trên hành tinh này chủ yếu thổi theo hướng đông và có thể đạt tốc độ lên tới 600 km một giờ. Hành tinh này có tốc độ quay nhanh, có ảnh hưởng đến gió trong bầu khí quyển của Sao Thiên Vương. Ngoài ra, hành tinh này có một loại từ trường cực mạnh và một hệ thống các vòng được phát hiện vào năm 1977.

Hệ thống vòng này bao gồm 13 vòng, bao gồm các hạt có kích thước khác nhau. Khoảng cách giữa mỗi vòng do các vệ tinh nhúng vào. Có 27 vệ tinh tự nhiên và những vệ tinh này chiếm giữ các vị trí cả bên ngoài và bên trong các vành đai.

Sao Thiên Vương là hành tinh duy nhất có đường xích đạo của nó gần như vuông góc với quỹ đạo hành tinh. Có kích thước gần bằng hành tinh Sao Hải Vương, Sao Thiên Vương chứa nhiều khí mê-tan hơn trong bầu khí quyển chủ yếu là heli và hydro của nó so với Sao Thổ hoặc Sao Mộc.