Có bao nhiêu giờ làm việc mỗi năm?

Có bao nhiêu giờ làm việc mỗi năm?

Theo Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế, số giờ làm việc thực tế trung bình ở Hoa Kỳ, trên mỗi công nhân mỗi năm là 1.790 vào năm 2012. Năm 2000, mức trung bình là 1.836 cho Hoa Kỳ.

Năm 2012, số giờ làm việc trung bình hàng năm cao nhất ở một quốc gia OECD là 2.226 giờ ở Mexico. Người Hy Lạp đứng ở vị trí thứ hai, với thời gian trung bình hàng năm là 2.034 giờ. Chile và Nga lần lượt ở vị trí thứ ba và thứ tư, với trung bình 2.029 và 1.982 giờ làm việc. Người Hà Lan làm việc ít nhất trong số các nước OECD, với trung bình 1.381 giờ. Trong năm 2012, mức trung bình của tất cả các quốc gia OECD cộng lại là 1.765 giờ hàng năm cho mỗi nhân viên.