Nước Mặn là gì?

Nước mặn là dung dịch của muối và nước, đồng thời cũng là nước chứa trong biển và đại dương có hàm lượng muối hòa tan cao. Con người không thể tiêu thụ một lượng lớn nước mặn mà không bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Nước ngọt có thể được tạo ra từ nước mặn thông qua quá trình chưng cất, đây là một quá trình trong đó nước được đun sôi và ngưng tụ vào một thùng chứa riêng.

Nước mặn có thể có tác hại đối với thực vật bằng cách cản trở khả năng hấp thụ nước của thực vật do áp suất thẩm thấu bất lợi được tạo ra trong hệ thống rễ của cây. Cây có thể bị thương khi rễ hoặc tán lá tiếp xúc với nước mặn.