Các loại nhà máy xử lý nước thải là gì?

Các loại nhà máy xử lý nước thải bao gồm nhà máy bùn hoạt tính, hệ thống đĩa quay, bộ lọc khí chìm, bộ lọc phương tiện lơ lửng và lò phản ứng theo mẻ trình tự. Các nhà máy xử lý nước thải, là các địa điểm vật lý sử dụng các quá trình khác nhau để thay đổi tính chất của nước thải, cũng có thể được phân loại thành hệ thống lọc không dùng điện và hệ thống lọc nhỏ giọt.

Các nhà máy xử lý nước thải có thể được phân loại thêm thành hệ thống thải tại chỗ hoặc hệ thống xả thải. Hệ thống tại chỗ sử dụng bể tự hoại để xử lý nước thải và nước thải được xử lý gần các tòa nhà hoặc nhà ở. Hệ thống xả thải xử lý nước thải đã qua xử lý từ một cộng đồng ở một nơi trung tâm được gọi là đầm nước thải hoặc ao nước thải. Hệ thống xả thải sử dụng bể tự hoại nhỏ đặt tại mỗi tòa nhà, bể lớn gần đầm phá hoặc trong chính đầm phá.

Khi sử dụng hệ thống tại chỗ, tất cả chất thải lỏng được chuyển qua đường ống đến bể tự hoại. Sau khi xử lý, nước thải được thải ra ngoài qua hệ thống thoát nước vào đất xung quanh. Một số loại đất như đất sét không có lợi cho việc ngâm nước tốt. Không nên sử dụng hệ thống tại chỗ ở những khu vực dễ bị ngập lụt, nơi có nước gần bề mặt, nơi có lượng nước thải lớn hoặc gần nguồn cung cấp nước sinh hoạt.