Trạng thái của Phốt pho ở nhiệt độ phòng là gì?

Ở nhiệt độ phòng, phốt pho là chất rắn màu đỏ, trắng hoặc không màu. Phốt pho trắng là chất độc, tự bốc cháy trong không khí và có kết cấu dạng sáp. Chạm vào nó gây bỏng. Photpho đỏ không độc và không dễ cháy như photpho trắng. Phốt pho nguyên chất không màu và trong suốt.

Phốt pho là một nguyên tố phản ứng với số nguyên tử là 15. Mặc dù có khả năng phản ứng, nó là một khoáng chất cần thiết cho sự sống và là thành phần của răng và xương cũng như RNA, DNA và ATP. Phốt pho đỏ được tìm thấy trên đầu que diêm. Nguyên tố này cũng được sử dụng làm phân bón, sản xuất thép và các thiết bị gây cháy.