Ấn Độ giáo bắt đầu từ đâu?

Ấn Độ giáo bắt đầu từ đâu?

Ấn Độ giáo là một trong những tôn giáo độc nhất vô nhị trong số các tôn giáo trên thế giới bởi vì nó không có nguồn gốc nhất định theo Patheos. Các triết gia và chuyên gia tôn giáo theo Ấn Độ giáo hiểu rằng tôn giáo luôn tồn tại bên trong truyền thống riêng.

Về mặt địa lý, theo truyền thống Ấn Độ giáo luôn được thực hành ở Nam Á, cụ thể là ở Ấn Độ. Có vẻ như Ấn Độ giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhưng tôn giáo này cho rằng nó không có khởi đầu bởi vì nó luôn tồn tại. Ấn Độ có nhiều ảnh hưởng của đạo Hindu hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới vì nước này phát triển dưới ảnh hưởng của tôn giáo cổ đại, điều này đúng ngay cả trong thời hiện đại.