Ai đã sáng lập ra Ấn Độ giáo?

Ai đã sáng lập ra Ấn Độ giáo?

Nguồn gốc của Ấn Độ giáo vẫn chưa được biết đến. Điều này chủ yếu là do Ấn Độ giáo không phải là một hệ thống tín ngưỡng đơn lẻ mà là một tập hợp các tín ngưỡng và thực hành khác nhau đã phát triển theo thời gian.

Hầu hết những người theo đạo Hindu tin rằng tôn giáo của họ là vĩnh cửu và luôn tồn tại. Trong lịch sử, Ấn Độ giáo được cho là đã có mặt ít nhất từ ​​năm 6500 trước Công nguyên. Các lý thuyết trước đây ghi nhận người Aryan với sự trỗi dậy của Ấn Độ giáo. Tuy nhiên, các học giả đã gặp khó khăn trong việc cung cấp bằng chứng vật lý để chứng minh lý thuyết đó. Các tác phẩm đầu tiên của đạo Hindu xuất hiện vào khoảng năm 1500 trước Công nguyên. Trước thời điểm đó, truyền thống Ấn Độ giáo chủ yếu là những câu chuyện truyền miệng và liên quan đến sự tham gia của hàng trăm vị thần.