Những nguyên tố nào được tìm thấy trong lipid?

Mọi loại lipid đều chứa oxy, hydro và cacbon, nhưng một loại cụ thể được gọi là phospholipid cũng chứa photphat và nitơ. Tất cả các lipid đều được coi là hợp chất hữu cơ do sự hiện diện của cacbon, và chúng không hòa tan trong nước. Cấu trúc khác nhau của các phân tử lipid dẫn đến các loại khác nhau của chúng.

Axit béo, xà phòng, chất tẩy rửa, dầu, phospholipid, steroid, vitamin tan trong chất béo và tecpen là những loại lipid phổ biến nhất. Axit béo là những chuỗi dài được tạo ra bởi quá trình thủy phân. Cấu trúc độc đáo của một axit béo tạo cho nó một điểm nóng chảy riêng biệt.

Lipid có thể dự trữ năng lượng cho tế bào, báo hiệu các phản ứng của tế bào và cung cấp cấu trúc cho màng tế bào.