Tuổi Nào Mọc Lông Nách?

Độ tuổi mọc lông nách của mọi người khác nhau, nhưng đối với các bé trai thì thường là từ 9 đến 14 tuổi. Các bé gái thường bắt đầu mọc lông này từ 8 đến 13 tuổi.

Trẻ em trải qua giai đoạn dậy thì và mỗi trẻ trải qua giai đoạn này vào một thời điểm khác nhau. Ở tuổi dậy thì, ngoài việc mọc lông nách, trẻ còn bắt đầu cao thêm. Bé gái bắt đầu phát triển ngực trong khi bé trai bắt đầu phát triển lông mặt. Tất cả trẻ em đều có thể trải qua những thay đổi về cảm xúc khi bước qua tuổi dậy thì. Điều này có thể bao gồm thay đổi tâm trạng và trầm cảm. Vì các chi cũng phát triển trong thời gian này nên trẻ cũng có thể vụng về hoặc vụng về.