Polymer Carbohydrate là gì?

Polyme carbohydrate là một chuỗi các phân tử đường liên kết với nhau. Nó còn được gọi là polysaccharide. Đường chính, glucose và fructose, được biết đến bởi cấu trúc vòng đơn của chúng và được gọi là monosaccharide.

Glucose và fructose là những phân tử CHO (carbohydrate) đơn giản nhất. Glucose cung cấp năng lượng cho tất cả các tế bào sống, cả động vật và thực vật. Quá trình tạo ra nó bắt đầu trong thực vật thông qua quá trình quang hợp. Các phân tử carbohydrate lớn tạo nên cấu trúc của thực vật và động vật. Fructose có thể được tìm thấy trong xi-rô ngô và trái cây.

Xây dựng các polyme cacbohydrat, được tạo ra từ 12 loại đường cơ bản, tạo nên thành tế bào của thực vật. Xenlulo, carbohydrate cấu trúc chính, là một polyme của các đơn vị glucose liên kết với nhau, tạo thành một sợi dai.