Một số ví dụ về hợp tác là gì?

Ví dụ về hợp tác bao gồm chia sẻ đồ chơi, tài liệu hoặc đồ dùng cá nhân với người khác, thân mật làm việc cùng nhau để tạo ra một bài thuyết trình hoặc báo cáo về công việc, đồng ý thỏa hiệp khi nảy sinh xung đột hoặc bất đồng và bao gồm tất cả các thành viên của một nhóm trong một cuộc thảo luận hoặc cuộc họp nhóm. Hợp tác đòi hỏi các cá nhân phải tích cực lắng nghe nhau, chẳng hạn như khi ai đó trong một mối quan hệ phải hiểu hành động của đối tác của họ.

Các ví dụ bổ sung về hợp tác bao gồm tổ chức một cuộc thảo luận với ai đó và tránh bị cám dỗ làm gián đoạn, thể hiện sự tôn trọng người khác bằng cách thay phiên nhau trong trò chơi hoặc hoàn thành kỹ lưỡng tất cả các nhiệm vụ (ở nhà hoặc cơ quan) khi những người khác đang tin tưởng vào việc hoàn thành. Ngoài ra, việc thừa nhận rằng một thành viên trong đội chơi một môn thể thao có thể có nhiều kỹ năng hơn và do đó phải ở vị trí chơi mà một người có thể đã nắm giữ là một ví dụ về sự hợp tác.

Hợp tác cũng liên quan đến việc nhận ra điểm mạnh và điểm yếu để cải thiện kết quả chung so với lợi ích cá nhân, chẳng hạn như khi một nhân viên nhận ra rằng anh ta có thể cần phải giao vị trí dẫn đầu trong khi làm việc trong một dự án cụ thể bởi vì người khác có thể hoàn thành công việc trong một cách hiệu quả hơn. Ví dụ về sự hợp tác tại gia đình bao gồm đối xử bình đẳng với mỗi anh chị em, con cái hoặc cha mẹ và thể hiện sự sẵn sàng làm nhiều hơn những gì dự kiến ​​để duy trì một gia đình.