Chất giống như thạch trong tế bào được gọi là gì?

Chất giống như thạch trong tế bào được gọi là gì?

Chất giống như thạch được tìm thấy trong tế bào là tế bào chất, đôi khi được gọi là tế bào chất. Tế bào chất có một số chức năng, bao gồm di chuyển vật liệu xung quanh tế bào và phân giải chất thải tế bào.

Có màu trong, tế bào chất trông giống như gel và chủ yếu được tạo thành từ nước, muối, enzym và các phân tử hữu cơ. Khác với nhân tế bào, tế bào chất tạo nên tất cả các chất bên trong màng tế bào, bao gồm cả tế bào chất. Ở tế bào nhân thực, tế bào chất bao gồm các bào quan như ribosome và ti thể. Bộ xương tế bào, là một mạng lưới sợi hỗ trợ tế bào và giúp tạo ra hình dạng của nó, cũng nằm trong tế bào chất của tế bào.