Dịch xảy ra ở phần nào của tế bào?

Dịch xảy ra ở phần nào của tế bào?

Các ribosome trong tế bào chất là vị trí dịch mã protein trong tế bào. Dịch thuật đề cập đến việc lấy một bản sao của RNA thông tin, hoặc mRNA và tạo ra một protein từ mã.

Khi bắt đầu dịch mã, các tiểu đơn vị của ribosome tập hợp lại để tạo thành ribosome. Sợi mRNA có đầu 5 'và đầu 3'. Đầu 5 'của sợi mRNA tự gắn vào ribosome. MRNA được đọc hoặc dịch, ba codon cùng một lúc. Mỗi bộ ba codon là viết tắt của một axit amin nhất định. RNA chuyển, hoặc tRNA, các phân tử, mang axit amin, mang theo lượng axit amin của chúng để thêm vào chuỗi protein đang phát triển. Axit amin là các tiểu đơn vị hoặc khối xây dựng của protein.