Tại sao đun sôi một chiếc lá để kiểm tra tinh bột?

Mục đích của việc đun sôi một chiếc lá trước khi thử tinh bột là để ngăn chặn bất kỳ phản ứng nào xảy ra trong lá. Nếu các quá trình bên trong lá không bị dừng lại, thì tinh bột có thể được sử dụng và không được chọn trong các bước tiếp theo của bài kiểm tra.

Tinh bột được lưu trữ bên trong các hạt tinh bột trong lá. Các phân tử này quá lớn để thoát ra khỏi khu vực dự trữ của lá, vì vậy chúng luôn ở đó để cây khai thác để dự trữ năng lượng khi cần thiết. Các phân tử tinh bột được tạo ra từ các phân tử glucose kết hợp với nhau để tạo ra những phân tử lớn hơn. Khi một chiếc lá sẵn sàng sử dụng tinh bột, nó sẽ phân hủy nó trở lại thành các phân tử glucose.