Tại sao bộ đệm lại quan trọng?

Các dung dịch đệm rất quan trọng trong các phản ứng đòi hỏi các phạm vi pH cụ thể để chúng hoạt động tối ưu vì chúng có thể chống lại sự thay đổi của pH. Chúng giúp tạo ra các phản ứng trung hòa.

Các dung dịch đệm có tính axit có bazơ yếu và axit mạnh là thành phần của chúng, và chúng chủ yếu được sử dụng để trung hòa các dung dịch kiềm. Dung dịch bazơ hoặc kiềm có axit yếu và kiềm mạnh. Chúng được sử dụng để trung hòa các dung dịch nước có tính axit.

Các giải pháp đệm cũng đóng một vai trò quan trọng trong huyết tương trong cơ thể con người. Nếu giá trị pH của máu ở dạng axit hoặc kiềm, nó có thể gây hại cho con người.