Những chất nào được tạo ra khi ngọn nến cháy?

Nến cháy chủ yếu thải ra carbon dioxide và hơi nước, là sản phẩm của hydro và oxy. Nghiên cứu đã gợi ý rằng một số loại nến, chẳng hạn như nến parafin truyền thống, cũng có thể tạo ra các hóa chất độc hại như toluen.

Mặc dù nến làm bằng đậu nành vẫn thải ra khí cacbonic và hơi nước, nhưng chúng chưa được biết là tạo ra nhiều hóa chất độc hại hơn như những chất được tìm thấy trong đốt nến parafin. Nến cháy có thể góp phần vào một lượng nhỏ ô nhiễm không khí trong nhà. Mức độ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi được tạo ra rất thấp so với tổng tiêu chuẩn không khí trong nhà.