Có bao nhiêu biểu hiện trên khuôn mặt?

Có bao nhiêu biểu hiện trên khuôn mặt?

Các nhà khoa học không đồng ý về số lượng biểu cảm khuôn mặt mà con người có thể thực hiện. Một số tuyên bố rằng tất cả các biểu hiện trên khuôn mặt của con người là các biến thể của bốn khuôn mặt cơ bản mà con người tạo ra, trong khi các nhà khoa học khác cho rằng 21 biểu cảm khuôn mặt trở lên có thể. Biểu cảm trên khuôn mặt rất quan trọng trong giao tiếp giữa mọi người.

Các nhà khoa học nghiên cứu biểu hiện trên khuôn mặt chủ yếu tập trung vào sáu cảm xúc cơ bản khác nhau: sợ hãi, buồn bã, hạnh phúc, ngạc nhiên, tức giận và ghê tởm. Mỗi cảm xúc cơ bản này sẽ kích hoạt một nhóm các chuyển động cơ tương tự nhau mang lại vẻ đặc trưng cho mỗi biểu hiện. Chẳng hạn, khi bị ngạc nhiên, mọi người sẽ mở to mắt, mở miệng và nhướng hoặc hạ lông mày, tùy thuộc vào việc họ vui hay buồn trước điều ngạc nhiên đó.

Mặc dù sáu biểu cảm này khá khác nhau, nhưng các biểu cảm trên khuôn mặt khác nhau theo những cách tinh tế hơn để giúp truyền tải những cảm xúc phức tạp hơn. Ví dụ, cảm xúc “kinh hãi”, “hận thù” và “tức giận” đều bắt nguồn từ nhóm cơ bản “tức giận”, nhưng chúng có những khác biệt nhỏ cho phép mọi người phân biệt cảm xúc của người khác. Các nhà khoa học đã bắt đầu sử dụng máy tính để giúp nghiên cứu các biểu hiện trên khuôn mặt. Khi làm như vậy, họ đã xác định được các đặc điểm chung của các biểu hiện trên khuôn mặt có liên quan. Máy tính đã xác nhận rằng nét mặt thể hiện những đặc điểm chung xác định cảm xúc cơ bản.