Tại sao động vật cần nước?

Tại sao động vật cần nước?

Động vật cần nước để cơ thể và bộ não của chúng hoạt động bình thường vì nếu không có nước, chúng sẽ bị mất nước, suy dinh dưỡng và cuối cùng sẽ không tồn tại được. Hầu hết động vật thực sự lấy được phần lớn nước từ thức ăn chúng ăn chứ không phải tự tiêu thụ nước.

Tiêu thụ nước hợp lý đảm bảo rằng động vật sẽ duy trì trọng lượng cơ thể, nhiệt độ cơ thể và sức khỏe tổng thể. Không giống như con người, động vật không có một lượng lớn nước dự trữ trong cơ thể, có nghĩa là chúng phải điều chỉnh lượng nước hấp thụ một cách cẩn thận. Mặc dù lạc đà có thể tích trữ và mất tới 40 gallon nước, nhưng không phải con vật nào cũng may mắn như vậy.