Niche của một sinh vật bao gồm những gì?

Vùng sinh thái của một sinh vật đề cập đến vai trò của nó trong môi trường cụ thể của nó, bao gồm tất cả những cách nó ảnh hưởng đến cả môi trường sống vật lý và các sinh vật khác bên trong nó. Ví dụ: động vật ăn thịt có ảnh hưởng đến quần thể con mồi cũng như bất kỳ loài động vật ăn thịt hoặc ký sinh trùng cao hơn nào săn mồi.

Ngay cả những sinh vật thực hiện các vai trò tương tự trong một môi trường cũng có thể có các hốc sinh thái hơi khác nhau. Hai kẻ săn mồi có thể săn mồi cùng loài, nhưng chúng có thể hoạt động mạnh hơn hoặc sinh sản vào những thời điểm khác nhau. Cách một sinh vật phản ứng với những thay đổi trong môi trường của nó cũng là một khía cạnh của thị trường ngách của nó. Ngoài ra, một số sinh vật có khả năng thay đổi môi trường của chúng theo cách ảnh hưởng đến các loài khác, chẳng hạn như xây dựng tổ ong.

Các sinh vật cần có một vị trí thích hợp để tồn tại. Nếu các hốc của hai sinh vật trùng nhau, như khi hai kẻ săn mồi săn cùng một loại con mồi, một trong hai loài có thể bị cạnh tranh và sau đó phải tập trung vào những con mồi khác nhau hoặc thậm chí biến mất khỏi môi trường. Khi các sinh vật mới xâm nhập vào một môi trường, chúng phải chiếm một ngách và cạnh tranh với các hốc chồng lên nhau của các sinh vật hiện có. Chúng cũng có thể thay đổi chỗ ở của các sinh vật khác bằng cách cung cấp nguồn thức ăn mới hoặc một số tác dụng có lợi khác.