Công việc của bộ não là gì?

Bộ não là trung tâm điều khiển mọi chức năng cần thiết để duy trì sự sống cho cơ thể. Nó được tạo thành từ một số lĩnh vực chuyên biệt, tất cả đều hoạt động cùng nhau để cho phép chúng ta di chuyển, thở, học hỏi, nói chuyện và hoạt động.

Các phần chính của não bao gồm đại não, tiểu não và thân não. Đại não là phần lớn nhất của não và cho phép con người suy nghĩ và điều khiển các cơ tự nguyện trong cơ thể. Tiểu não giúp con người giữ thăng bằng và phối hợp trong khi họ di chuyển. Thân não kéo dài bên dưới não có nhiệm vụ hô hấp và điều hòa chức năng cơ thể. Hai phần khác của não, tuyến yên và vùng dưới đồi kiểm soát một số loại sản xuất hormone và nhiệt độ cơ thể. Ngoài ra còn có nhiều bộ phận khác của não, mỗi bộ phận điều khiển các hành động rất cụ thể của cơ thể con người.