Một phần tư chất Dynamite là gì?

Một phần tư chất Dynamite là gì?

Một phần tư thanh thuốc nổ có đường kính trung bình là 1 inch và chiều dài 6 inch. Nó được làm bằng các bức tường các tông dày và chứa đầy bột nổ. Một phần tư gậy, còn được gọi là M-1000, thường được sử dụng làm pháo.

Một phần tư gậy thường chứa từ 25 đến 30 gam chất nổ, do đó, nó tạo ra một vụ nổ lớn có thể gây tổn thương cơ thể nghiêm trọng. Công suất lớn vượt quá giới hạn đối với pháo hoa do chính phủ Hoa Kỳ quy định, khiến 1/4 thanh thuốc nổ được vận chuyển hoặc sử dụng là bất hợp pháp. Hầu hết các loại gậy quý được sản xuất và bán bởi các nhà sản xuất pháo hoa bất hợp pháp.