Phong hóa là gì?

Phong hóa là gì?

Phong hóa xảy ra khi các vật liệu bị bào mòn hoặc phá vỡ bởi các phương tiện tự nhiên, chẳng hạn như băng, nước và gió. Axit, thực vật và động vật cũng có thể gây ra phong hóa.

Một ví dụ về hiện tượng phong hóa là dãy núi Appalachian, là một dãy rất cũ đã bị phong hóa theo thời gian để nhỏ hơn và tròn hơn các dãy núi trẻ hơn. Sự phong hóa nước từ sông Colorado đã tạo ra Grand Canyon, một địa danh nổi tiếng khác. Thời tiết liên tục thay đổi cách nhìn của Trái đất, mặc dù những thay đổi rất chậm. Sự thay đổi nhiệt độ cũng có thể ảnh hưởng đến những thứ như đá vì chúng khiến vật liệu nở ra và co lại. Phong hóa là một thành phần quan trọng của quá trình tạo đất.