Tại sao chất rắn nở ra khi bị nung nóng?

Tại sao chất rắn nở ra khi bị nung nóng?

Khi bị nung nóng, các hạt tạo thành vật chất rắn rung động dễ dàng hơn, do đó chiếm nhiều không gian hơn. Hầu hết các vật chất tuân theo quy tắc này, nhưng nước là một ngoại lệ.

Nước co lại khi nóng lên và nở ra khi đóng băng. Nó mở rộng khi đóng băng vì nó tạo thành hình lục giác, chiếm nhiều chỗ hơn. Tính chất này của nước là lý do tại sao lon nước ngọt phát nổ trong tủ đông. Nước trong soda nở ra quá nhiều sẽ khiến lon bị vỡ.

Hầu hết các loại khối lượng khác tuân theo quy tắc khác, bao gồm cả chất lỏng và chất khí. Không giống như trong chất rắn, các hạt chuyển động tự do trong chất lỏng. Khi bị đốt nóng, các hạt chuyển động nhanh hơn. Chuyển động, chứ không phải là những dao động nhỏ xảy ra trong chất rắn, khiến chất này chiếm nhiều không gian hơn.