Sự khác biệt giữa một chất tinh khiết và một hỗn hợp là gì?

Sự khác biệt giữa một chất tinh khiết và một hỗn hợp là gì?

Một chất tinh khiết chỉ chứa một loại phân tử và hỗn hợp là sự kết hợp của hai hoặc nhiều chất tinh khiết. Nước cất, lá nhôm và đường ăn mỗi loại chỉ được làm từ một loại hạt . Tuy nhiên, nước muối là một hỗn hợp vì nó chứa muối cũng như nước.

Cả chất tinh khiết và hỗn hợp đều có thể tồn tại dưới dạng chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí. Hầu hết những thứ bình thường là hỗn hợp có ít nhất hai loại phân tử. Ví dụ, không khí là một hỗn hợp của các chất tinh khiết, bao gồm nitơ, oxy và carbon dioxide. Nước ép táo là một hỗn hợp phổ biến khác bao gồm các hạt nước, đường, hương liệu và vitamin.