Tại sao Quần xã sinh vật Taiga lại quan trọng đối với thế giới?

Rừng taiga hay còn gọi là rừng cây, quần xã sinh vật rất quan trọng đối với thế giới vì nó chiếm 38% tổng diện tích rừng của thế giới và ảnh hưởng lớn đến sự hấp thụ nhiệt và chu kỳ carbon của hành tinh. Taiga đánh dấu cực bắc tại đó nông nghiệp trên quy mô lớn có thể thực hiện được.

Taiga là một nhóm các khu rừng chủ yếu là cây lá kim bao phủ các vĩ độ phía bắc ở hầu hết các vùng cực bắc. Vùng đáy mà taiga xuất hiện chiếm 17% diện tích đất trên Trái đất. Đây là một trong những môi trường sống thực vật nguyên vẹn nhất trên trái đất, mặc dù một số khu vực đã bị chuyển đổi thành mục đích sử dụng của con người.

Biên giới cực bắc của rừng taiga được chia sẻ với lãnh nguyên, có xu hướng tương đối mịn và được bao phủ bởi tuyết, đồng thời phản chiếu một lượng lớn năng lượng mặt trời vào không gian. Ngược lại, rừng taiga thô và có màu tối, và hấp thụ một lượng lớn năng lượng mặt trời, chuyển một phần lớn năng lượng thành nhiệt. Một số lượng đáng kể thực vật trong rừng taiga hấp thụ và giữ lại một lượng lớn carbon trong khí quyển, trong khi sự phân hủy của thực vật chết và hoạt động của động vật sống trong rừng taiga giải phóng carbon vào khí quyển. Sự xáo trộn của rừng cây do hoạt động của con người có khả năng làm thay đổi sự cân bằng của chu trình carbon trên Trái đất bằng cách giải phóng lượng carbon dự trữ và làm trầm trọng thêm tốc độ biến đổi khí hậu.