Sự kết hợp của cát, muối và nước là một ví dụ về loại hỗn hợp nào?

Sự kết hợp của cát, muối và nước là một ví dụ về hỗn hợp không đồng nhất. Hỗn hợp không đồng nhất là kiểu kết hợp mà các thành phần của hỗn hợp không đồng nhất và có hai hoặc nhiều pha phân tách đặc biệt.

Nếu hai chất tan, chẳng hạn như muối và cát, được trộn đồng thời với một dung môi, chẳng hạn như nước, thì kết quả là một hỗn hợp không đồng nhất. Tuy nhiên, hỗn hợp muối và nước tạo thành một hỗn hợp đồng nhất, một loại hỗn hợp trong đó các thành phần được phân bố đồng đều trong hỗn hợp chỉ tạo thành một pha.

Muối hòa tan hoàn toàn trong nước và không thể nhìn thấy cũng như không thể phân tách bằng các phương pháp vật lý. Khi một hỗn hợp, chẳng hạn như dung dịch nước và muối, được trộn với cát, nó sẽ tạo ra một hỗn hợp không đồng nhất bao gồm hai pha. Có thể nhìn thấy cát ở đáy thùng, trong khi dung dịch muối và nước lấp đầy trên cùng của hỗn hợp. Có thể dễ dàng tách hỗn hợp này bằng cách đổ bớt nước mặn sang một thùng chứa khác, để lại cát. Để thu hồi muối từ hỗn hợp, dung dịch này được đun sôi cho đến khi bay hơi hết nước, khiến muối còn lại.

Sự khác biệt giữa hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất là mức độ mà các thành phần được trộn với nhau, cũng như tính đồng nhất của sự kết hợp của chúng. Ví dụ về hỗn hợp đồng nhất bao gồm không khí, thép, nước đường và giấm. Các hỗn hợp không đồng nhất bao gồm đá trong soda, đất, ngũ cốc trong sữa, các loại hạt hỗn hợp và súp rau.