Chất nền cơ bản cho Trypsin là gì?

Chất nền cơ bản cho trypsin là protein thực phẩm, theo Worthington Biochemical Corporation. Trypsin là một loại enzym tiêu hóa do tuyến tụy tiết ra. Trypsin tách các protein thực phẩm lớn tại các liên kết peptit của chúng, phá vỡ chúng thành các chuỗi polypeptit nhỏ hơn.

Trong quá trình tiêu hóa, trypsin được tiết vào phần tá tràng của ruột non qua ống tụy. Theo Ngân hàng Dữ liệu Protein RSCB, trypsin chủ yếu hoạt động bên cạnh các axit amin lysine và arginine trong các chuỗi protein lớn. Trong suốt quá trình tiêu hóa, các phân đoạn protein bị tách rời này được tiếp tục hoạt động bởi các enzym tiêu hóa bổ sung, cuối cùng tạo ra các axit amin riêng lẻ. Các axit amin nhỏ này được hấp thụ qua lớp niêm mạc của ruột non và vào máu.