Những người theo thuyết Darwin xã hội đã tin điều gì?

Những người theo thuyết Darwin xã hội tin vào lý thuyết rằng chỉ kẻ mạnh mới có thể tồn tại và trong trường hợp này, người châu Âu được coi là ưu việt hơn các chủng tộc khác. Ý tưởng này được một nhà triết học thế kỷ 19 tên là Herbert Spencer thúc đẩy.

Vào thời điểm mà ý tưởng về Học thuyết Darwin xã hội đang được thúc đẩy, châu Âu đã tiến bộ hơn các quốc gia khác trong các lĩnh vực như chính phủ, kinh tế và công nghệ. Lý thuyết này dựa trên lý thuyết của Charles Darwin về chọn lọc tự nhiên, mà ông không mở rộng đến các cấp độ xã hội và kinh tế. Học thuyết Darwin xã hội đã bị tội phạm và những người khác sử dụng một cách sai lầm như một lời biện minh cho những hành động sai trái của họ. Ví dụ, Đức quốc xã đã giết người Do Thái và tuyên bố rằng họ đang loại bỏ những di truyền kém cỏi. Theo lý thuyết này, những người có sức mạnh sống sót, trong khi những người yếu ớt không sống sót.