Sét có tấn công từ mặt đất lên không?

Tia chớp được tạo ra từ mặt đất lên và cũng từ trên trời đi xuống. Các điện tích âm từ một cơn giông từ từ hạ xuống mặt đất, trong khi các điện tích dương bay lên từ mặt đất hoặc một vật thể hướng lên trời . Khi hai bộ phát sóng hoặc nhóm ion này gặp nhau, tia sét nhìn thấy được sẽ được tạo ra.

Các bộ phát sóng tăng và hạ thấp không thể nhìn thấy bằng mắt người và chỉ có thể nhìn thấy khi chúng gặp nhau, điều này gây ra tia sét từ vật thể tiếp đất bắn lên bầu trời. Điều này xảy ra trong tích tắc, khiến chúng ta gần như không thể xác định được bu lông đã tới từ hướng nào. Trình phát trực tiếp hướng lên thường hình thành từ vật thể cao nhất gần đó, nhưng đôi khi một vật thể nhỏ hơn trở thành nguồn của trình phát trực tiếp.