Chòm sao Gemini cách Trái đất bao xa?

Chòm sao Gemini cách Trái đất bao xa?

Chòm sao Gemini chứa 85 ngôi sao chính khác nhau về khoảng cách của chúng so với Trái đất. Ngôi sao gần Trái đất nhất, Gliese 251, cách Trái đất khoảng 17,99 năm ánh sáng.

Ngôi sao sáng nhất trong Gemini, Pollux, cách Trái đất 34 năm ánh sáng. Castor, ngôi sao sáng thứ hai trong chòm sao, cách Trái đất 52 năm ánh sáng. Các ngôi sao chính khác trong Gemini bao gồm Alhena cách Trái đất 105 năm ánh sáng, Wasat cách Trái đất 59 năm ánh sáng, Mebsuta, cách Trái đất 900 năm ánh sáng và sao đôi Mekbuda, cách Trái đất 1200 năm ánh sáng. Eta Gem là một ngôi sao đôi cách chúng ta 350 năm ánh sáng, trong khi Kappa Gem, một ngôi sao khổng lồ màu vàng, cách chúng ta 143 năm ánh sáng.