Hành tinh thứ ba đến từ mặt trời là gì?

Trái đất là hành tinh thứ ba trong hệ mặt trời. Trái đất quay quanh mặt trời ở khoảng cách khoảng 93 triệu dặm và là hành tinh duy nhất được biết đến có khả năng hỗ trợ sự sống.

Trái đất là hành tinh lớn nhất trong số các hành tinh trên cạn cũng như là thiên thể chính dày đặc nhất trong hệ mặt trời. Hành tinh này sở hữu một lõi sắt tạo ra từ trường bảo vệ bề mặt khỏi tác động của bức xạ vũ trụ và mặt trời. Bầu khí quyển của Trái đất có thể giữ cho bề mặt của nó đủ ấm đối với nước lỏng mà không tạo ra hiệu ứng nhà kính dẫn đến nhiệt độ quá cao để duy trì sự sống.