Sao Thổ có bao nhiêu mặt trăng?

Sao Thổ có 53 mặt trăng đã được xác nhận tính đến năm 2014. Có chín mặt trăng tiềm năng khác đang chờ xác minh. Hệ thống vành đai của Sao Thổ bao gồm tổng cộng bảy vành đai, với khoảng cách khác nhau giữa chúng.

Sao Thổ là hành tinh lớn thứ hai trong hệ Mặt Trời, sau Sao Mộc. Sao Thổ có bán kính trung bình lớn gấp 9 lần bán kính Trái đất, và khối lượng của Sao Thổ lớn hơn gần 100 lần so với khối lượng của Trái đất. Một ngày trên sao Thổ chỉ mất 10,7 giờ. Khoảng thời gian sao Thổ quay quanh mặt trời tương đương với 29 năm trên Trái đất. Bản thân sao Thổ không hỗ trợ sự sống như con người biết rằng nó tồn tại, nhưng một số mặt trăng của hành tinh này có những điều kiện có thể hỗ trợ sự sống.