Sắc tố xanh là gì?

Chất diệp lục là sắc tố màu xanh lục được tìm thấy trong tảo và thực vật. Chất diệp lục, một phân tử sinh học, tạo nên vị trí chính của quá trình quang hợp ở thực vật. Chất diệp lục có màu xanh lục, vì nó hấp thụ màu đỏ và xanh lam của ánh sáng và phản chiếu màu xanh lục. Ngoài ra còn có các sắc tố xanh vô cơ, tổng hợp.

Chất diệp lục được tổng hợp khi có ánh sáng mặt trời và khả năng sản xuất của nó giảm khi ánh sáng mặt trời giảm. Thông qua quá trình quang hợp, chất diệp lục là một phần của quá trình chuyển đổi năng lượng dẫn đến sắc tố xanh lục. Các loại diệp lục bao gồm diệp lục - a, diệp lục - b, diệp lục - c1, diệp lục - c2, diệp lục - d và diệp lục divinyl - a. Tất cả các cấu trúc cơ bản của chúng đều giống nhau, với sự khác biệt nhỏ về cấu trúc hóa học của chúng. Sự khác biệt nhẹ về cấu trúc giải thích cho các sắc thái xanh lá cây khác nhau của chúng.