Paramecia sống ở đâu?

Paramecia sống ở đâu?

Paramecia là các sinh vật đơn bào sống trong ao, sông, hồ, suối và vũng nước. Một số hệ Paramecia tồn tại bên trong cơ thể động vật hoặc trong đất ẩm, mềm.

Paramecia là những sinh vật cực nhỏ có những sợi lông ngắn giống như lông bao quanh tế bào của chúng. Những celia này đẩy tham số lên nhanh chóng xung quanh môi trường của chúng. Cá thể, tham số bám vào đáy ao hoặc suối, nhưng chúng tụ tập lại với nhau khi tìm kiếm một ngôi nhà mới. Chúng sinh sản bằng cách tách đôi, chúng ăn xác động vật và xác động vật cũng như vi khuẩn. Một số loại tảo phát triển trong hệ thống tham số và sự kết hợp này dẫn đến mối quan hệ cộng sinh giữa sự cho và nhận chất dinh dưỡng. Những kẻ săn mồi tự nhiên của hệ tham số là trai và bọ chét nước.