Chúng ta có thể tự tạo ra bao nhiêu axit amin?

Cơ thể con người có thể tạo ra mười loại axit amin. Chúng là alanin, asparagin, axit aspartic, cysteine, axit glutamic, glutamine, glycine, proline, serine và tyrosine. Các axit amin khác phải được tiêu thụ trong chế độ ăn uống.

Có hai loại axit amin: axit được tạo ra bởi cơ thể con người và axit có được từ thực phẩm. Axit amin thu được từ thức ăn do cơ thể không tự tổng hợp được được gọi là axit amin thiết yếu. Có mười loại axit amin thiết yếu: arginine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan và valine. Arginine chủ yếu cần ở trẻ nhỏ đang trong giai đoạn tăng trưởng tích cực và không quan trọng bằng ở người lớn.

10 axit amin còn lại có thể được tổng hợp bởi cơ thể. Tyrosine cần có một axit amin thiết yếu, phenylalanin, để được tổng hợp. Mười loại axit amin này cùng với các axit amin thiết yếu cần thiết cho quá trình tổng hợp protein trong cơ thể. Protein điều khiển tất cả các chức năng của các hệ thống cơ quan khác nhau của cơ thể con người.

Nếu các axit amin thiết yếu không có trong chế độ ăn uống hàng ngày, cơ thể sẽ bắt đầu phá vỡ các protein hiện có để cung cấp cho cơ thể các axit amin còn thiếu.