Punxsutawney Phil đã đúng bao nhiêu lần?

Theo EarthSky, tính đến ngày 2 tháng 2 năm 2013, Punxsutawney Phil đã đưa ra 117 dự đoán về mùa xuân sắp đến và chỉ đúng 39% thời gian. Phil chỉ dự đoán một mùa xuân sớm 16 lần trong khoảng thời gian đó.

Tiên lượng của Punxsutawney Phil được quản lý bởi Câu lạc bộ Punxsutawney Groundhog. Mỗi năm, Inner Circle tập hợp những bộ lễ phục và mũ đội đầu của họ để lôi kéo Phil từ nhà của anh ấy, giao tiếp với anh ấy bằng "Groundhogese" và nhận dự đoán của anh ấy trong năm.

Vào năm 2013, sau khi dự đoán về mùa xuân sớm của Phil bị thất bại, công tố viên Michael Gmoser ở Quận Butler, Ohio, đã đưa ra một bản cáo trạng chống lại con nhím đất. Nó cho rằng Phil đã cố tình xuyên tạc dự báo của mình và kêu gọi án tử hình. Cuối cùng, Inner Circle đã đưa ra một thỏa thuận ân xá, giải thích rằng đó là lỗi của chủ tịch câu lạc bộ khi hiểu sai lời của Phil.