PH trong miệng của bạn là gì?

PH trong miệng của bạn là gì?

Độ pH của miệng khác nhau tùy thuộc vào mỗi người. Độ pH lành mạnh là trên 7 và có thể gây hại cho răng nếu độ pH dưới 6,5.

Khi độ pH trong miệng giảm xuống, tính axit sẽ gây hại cho răng nhiều hơn. Các bề mặt của răng bắt đầu bị ảnh hưởng ở độ pH khoảng 6,5, nhưng men răng bắt đầu bị sâu khi độ pH giảm xuống dưới 5,5.

Ngược lại, môi trường kiềm trong miệng có thể giúp tái khoáng hóa răng, giúp chữa sâu răng. Nước bọt của con người có tính kiềm tự nhiên và cung cấp một số biện pháp bảo vệ chống lại sâu răng do thực phẩm có tính axit.