Dây đen sống hay trung tính?

Dây đen sống hay trung tính?

Ở Hoa Kỳ, dây đen là dây sống, trong khi dây trắng là dây trung tính và dây đồng hoặc dây xanh lục là dây nối đất, còn được gọi là dây nối đất. Mã màu của dây điện là duy nhất của Hoa Kỳ

Ở Vương quốc Anh, dây đen là dây trung tính. Dây màu đỏ là dây nóng hoặc dây sống. Đôi khi, dây nối đất có thể không được bao gồm trong mạch. Việc mã hóa màu này không phải là tuyệt đối và dây phải được kiểm tra bằng bút thử điện. Mã màu cho hệ thống dây điện đã trải qua một số thay đổi kể từ năm 2006.