Những Niềm Tin Cơ Bản của Phép Rửa Tội Là Gì?

Những người theo chủ nghĩa rửa tội tin rằng báp têm cho trẻ sơ sinh không phải là báp têm thực sự và rằng phiên bản chính xác duy nhất của phép báp têm xảy ra khi một người đã trưởng thành và có thể hiểu đầy đủ ý nghĩa của việc tin vào Chúa Giê-su Christ. Họ tin rằng một phép báp têm thích hợp bao gồm việc thú nhận tội lỗi công khai và tuyên xưng đức tin, điều mà trẻ sơ sinh không thể làm được.

Những người theo đạo Báp-tít tin vào Đức Chúa Trời của đạo Cơ đốc Judeo và con trai của ông là Chúa Giê-xu Christ. Họ tin rằng Đấng Christ đã được gửi đến trái đất để chết vì tội lỗi của tất cả mọi người và rằng bất cứ ai chấp nhận Đấng Christ làm vị cứu tinh của mình sẽ được cứu khỏi địa ngục và có thể sống mãi mãi trên thiên đàng.

Các thành viên của các nhà thờ này tin rằng Tân Ước của Kinh Thánh được ưu tiên hơn Cựu Ước và họ lấy đạo đức của mình chủ yếu từ Tân Ước, đặc biệt là khi kinh thánh giữa hai bên xung đột.

Những người theo chủ nghĩa Anabaptists tin vào sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước và không phản kháng. Hầu hết các nhà thờ Anabaptist tin rằng các thành viên không thể thực hiện cuộc sống của họ thờ phượng Đức Chúa Trời đồng thời tham gia vào nhiều nghề nghiệp, vì những hành động cần thiết để hoàn thành những công việc này sẽ mâu thuẫn trực tiếp với những lời dạy của Chúa Giê-su. Những người theo chủ nghĩa Anabaptists thường không trở thành chính trị gia, quân nhân, cảnh sát hoặc các vị trí khác đòi hỏi họ phải hành động theo cách chống lại niềm tin tôn giáo của họ.

Những người theo chủ nghĩa rửa tội không chỉ từ chối mọi bạo lực, họ còn không hành động để tự vệ trước kẻ thù hoặc nhân vật có quyền lực, ngay cả khi bị đối xử bất công.

Thuật ngữ "Người rửa tội" không dùng để chỉ một nhà thờ cụ thể mà là tên được đặt cho các nhà thờ có các thành viên tin rằng phép báp têm cho trẻ sơ sinh là không hợp lệ. Người Amish, Hutterites, Mennonites và Apostolic Church đều tuân theo tín ngưỡng của người theo phái Anabaptist.